Kontakty


Názov pozemkového spoločenstva:Pozemkové spoločenstvo lesov a pasienkov Gazdovské - Červená
Sídlo pozemkového spoločenstva:Hlavná 157/116,
07661 Dargov
Výbor spoločenstva:Peter Ferenčík - predseda
Katarína Ducárová - podpredseda
Ing. Helena Vargová - člen
Vladimír Rusnák - člen
Ľubuša Dobranská - člen
Dozorná rada:MVDr. Darina Žipajová - predseda
Ján Bojtím - člen
Martina Kundrátová - člen
Odborný lesný hospodár:Ing. Dušan Cimbal
Telefón:0917 883 224
E-mail:gazdovskecervena@gmail.com
Copyright © 2014-2022 Gazdovské-Červená All rights reserved