Kontakty


Názov pozemkového spoločenstva:Pozemkové spoločenstvo lesov a pasienkov Gazdovské - Červená
Sídlo pozemkového spoločenstva:Hlavná 157/116,
07661 Dargov
Výbor spoločenstva:Peter Ferenčík-predseda
Katarína Ducárová-podpredseda
Mária Juhová-člen
Vladimír Rusnák-člen
Ľubuša Dobranská-člen
Dozorná rada:MVDr.Darina Žipajová-predseda
Ján Bojtím-člen
Michal Kišeda-člen
Odborný lesný hospodár:Ing.Dušan Cimbal
Telefón:0917 883 224
E-mail:gazdovskecervena@gmail.com
Copyright © 2014-2020 Gazdovské-Červená All rights reserved