Aktuálne platná zmluva


z dôvodu že, Zákonom č.110/2018 Z.z. bol novelizovaný zákon č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách(ďalej len „zákon“), podľa ktorého je spoločenstvo povinné prispôsobiť zmluvu o spoločenstve tomuto zákonu do 30.6.2019Copyright © 2014-2022 Gazdovské-Červená All rights reserved